Угода про користування

1. Портал «Пробне тестування державного службовця», який знаходиться за адресою http://etest.com.ua (далі – Портал), призначений для надання інформаційно-консультаційних послуг з самопідготовки кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби до електронного тестування, яке передбачено Законом України "Про державну службу" та Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 648) (далі – тестування).

2. Самопідготовка до тестування полягає в проходженні тестів, питання на які сформовані у точній відповідності з Переліком тестових питань, який затверджений Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 30 серпня 2017 року № 178, зі змінами, внесеними наказом НАДС від 26 вересня 2017 року № 191. Правильні відповіді на питання взяті з чинних нормативно-правових актів.
Скомпільована база даних, комп'ютерна програма сайту та алгоритм його дії є інтелектуальною власністю власника сайту, яка захищається відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

3. Послуги з самопідготовки до тестування (далі – послуги) надаються на оплатній та безоплатній основі.

4. Безоплатне надання послуг передбачає безоплатний, цілодобовий та необмежений доступ до «Безкоштовного курсу», який розташований за адресою http://etest.com.ua/free/ . Вказаний курс включає в себе пробний безкоштовний тест, який сформований лише на основі питань на перевірку знання Конституції України (100 питань), а також інтерактивну систему самонавчання по цьому розділу.

5. Оплатне надання послуг передбачає оплатний та цілодобовий доступ до «Повного курсу», який розташований за адресою http://etest.com.ua/full/. Вказаний курс включає в себе пробний повний тест,  а також інтерактивну систему самонавчання по окремим категоріям питань.

6. Для доступу до оплатних послуг користувач повинен зареєструватися на порталі та здійснити оплату послуг через систему прийому платежів Wallet One.

7. Вартість оплатного надання послуг становить 150 грн за 30 днів доступу до «Повного курсу». Протягом цього періоду користувач вправі мати повний доступ до тестів та системи навчання «Повного курсу». Кількість спроб тестування під час оплаченого часу доступу – необмежена.

8. Оплачений час доступу до «Повного курсу» надає право доступу тільки одній конкретній фізичній особі, яка здійснила оплату послуг. Користувачу забороняється передавати свої реквізити доступу до курсу будь-яким іншим особам. В разі встановлення факту використання реквізитів доступу іншими особами, адміністрація сайту вправі заблокувати доступ без пояснення причин та без повернення сплачених коштів.

9. Адміністрація не несе відповідальності за факт проходження чи не проходження користувачем електронного тестування під час участі у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби.

10. Адміністрація порталу залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови даної угоди без повідомлення користувача.

11. Реєструючись на порталі користувач надає дозвіл на обробку його персональних даних  з метою фінансового обліку. Надані персональні дані будуть використовуватися виключно у випадку виникнення будь-яких фінансових спорів, в тому числі для підтвердження належності сплаченого платежу.