Опис
Включає всі тестові питання, які містяться в Переліку тестових питань на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства, який затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 30 серпня 2017 року № 178, зі змінами, внесеними наказом НАДС від 26 вересня 2017 року № 191.

Повний список занять

Повний тест - повністю симулює тестування, яке відбувається під час проходження конкурсу на заняття вакантних посад державної служби в електронній системі Національного агентства України з питань державної служби.

Самонавчання  - розділено на декілька розділів, що дозволить поступову вивчити всі тестові питання.

Документи для вивчення:
Конституція України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про запобігання корупції" 
Закон України "Про Кабінет Міністрів України"
Закон України "Про центральні органи виконавчої влади"
Закон України "Про адміністративні послуги"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про звернення громадян"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"
Бюджетний кодекс України 
Податковий кодекс України
Конвенція про права осіб з інвалідністю